Näppäimistön ja hiiren komennot

Suuri osa komennoista paint.netissä on helposti käytettävissä näppäimistön avulla. Avuksesi, kaikki komennot on lueteltu tänne.

Yleiset pohjan hallinnat
Panoroi kuvaa (ei toimi kun kirjoitat Teksti-työkalulla) Pidä välilyönti + siirrä hiirtä vasen nappi alhaalla
Vieritä ylös / alas Hiiren rulla ylös / alas
Vieritä vasemmalle / oikealle Shift + Hiiren rulla ylös / alas
Lähennä / Loitonna Ctrl + Hiiren rulla
Poista valinta Esc tai Enter
Kuvalista ja Kuvien navigointi
Seuraava välilehti Ctrl + Tab
Edellinen välilehti Ctrl + Shift + Tab
Näytä kuvalista Ctrl + Q
Vaihda kuvaan #, kuville 1:stä 10:en Ctrl + # or Alt + #, missä # on 1:stä 9:in kuville 1-9, tai 0 kuvalle 10
Vieritä kuvalistaa Hiiren rulla (vain jos hiiren kursori on kuvalistan alueella)
Työkalupalkki
Laske siveltimen kokoa 1 [
Laske siveltimen kokoa 5 Ctrl + [
Nosta siveltimen kokoa 1 ]
Nosta siveltimen kokoa 5 Ctrl + ]
Siirtotyökalut
Muuta valinnan kokoa Siirrä yhtä reuna tai nurkka nuppia
Muuta valinnan kokoa säilyttäen alkuperäinen suhde Pidä Shift alhaalla kun siirrät yhtä reuna tai nurkka nuppia
Muokkaa valintaa Siirrä oikealla hiiren napilla valitsemalle muu kuin nuppi
Pyöritä valintaa Siirrä missä vain oikealla hiiren napilla
Valintatyökalut (paitsi Taikasauva)

Huom:

Kun valinta on aktiivinen, kaikki piirtäminen, ja monta muuta komentoa, piirros ja tehosteet näkyvät vain valinnan sisällä.

Luo uusi valinta, korvaten olemassa oleva vanha jos se on olemassa Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Vähennä nykyisestä valinnasta (erotus) Piirrä Alt + vasemmalla hiiren napilla
Lisää nykyiseen valintaan (lisäys) Piirrä Ctrl + vasemmalla hiiren napilla
Invertoi tietty ala valinnasta (poissulkeva) Piirrä Ctrl + oikealla hiiren napilla
Leikkaus nykyisen ja uuden valinnan kanssa Piirrä Alt + oikealla hiiren napilla
Pakota neliöön (Suorakulmainen valinta), tai ympyrään (Ellipsi valinta) Piirrä Shift pohjassa
Siirrä uutta valintaa kun vielä piirrät sitä Kun piirrät vasemmalla hiiren napilla, pidä Oikea hiiren nappi pohjassa ja siirrä hiirtä
Siirrä uutta valintaa kun vielä piirrät sitä Kun piirrät oikealla hiiren napilla, pidä Vasen hiiren nappi pohjassa ja siirrä hiirtä
Väri-ikkuna
Vaihda edusta- ja taustaväri keskenään X
Vaihda aktiivinen väri alas vetolaatikossa C
Taikasauva
Luo uusi valinta ympäröivistä pikseleistä jotka muistuttavat pikseliä jonka valitsit, korvaten minkä tahansa vanhan valinnan jos se on olemassa (valinta riippuu Toleranssi asetuksesta) Vasen hiiren nappi
Vähennä nykyisestä valinnasta (erotus) Oikea hiiren nappi
Lisää nykyiseen valintaan (lisäys) Ctrl + Vasen hiiren nappi
Invertoi tietty ala valinnasta (poissulkeva) Ctrl + Oikea hiiren nappi
Tee globaali valinta koko tasolle värin ja toleranssin perusteella Shift pohjassa tee jokin neljästä komennosta ylhäällä
Tekstityökalu
Väliaikaisesti piilota kursori ja nuppi Pidä Ctrl pohjassa
Aseta nupin näkyvyys Napauta Ctrl
Viimeistele teksti ja lisää se tasoon Esc
Sivellin
Piirrä edustavärillä Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä taustavärillä Piirrä oikealla hiiren napilla
Pyyhin
Poistaa kyseisen alueen (asettaa pikselit läpinäkyviksi) Piirrä joko vasemmalla tai oikealla hiiren napilla
Kloonaus
Asettaa lähdekohdan Ctrl + Vasen hiiren nappi
Kopioi pikselit (lähdekohta pitää asettaa ensin) Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Uudelleen väritä
Valitse kursorin alla oleva väri ja aseta se edustaväriksi Ctrl + Vasen hiiren nappi
Valitse kursorin alla oleva väri ja aseta se taustaväriksi Ctrl + Oikea hiiren nappi
Piirrä edustavärillä, mutta vain pikseleiden päälle jotka muistuttavat taustaväriä (samankaltaisuus päätetään Toleranssi asetuksen mukaan) Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä taustavärillä, mutta vain pikseleiden päälle jotka muistuttavat edustaväriä (samankaltaisuus päätetään Toleranssi asetuksen mukaan) Piirrä oikealla hiiren napilla
Täyttö
Täytä ympäröivä alue edustavärillä Vasen hiiren nappi
Täytä ympäröivä alue taustavärillä Oikea hiiren nappi
Tee globaali täyttö koko tasolle värin ja toleranssin perusteella Shift pohjassa tee jokin kahdesta komennosta ylhäällä
Muototyökalut
Piirrä muoto. Ulkoreuna käyttää edustaväriä, sisusta taustaväriä Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä muoto. Ulkoreuna käyttää taustaväriä, sisusta edustaväriä Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Pakota neliöön (Suorakulmio), pyöreä neliö (Pyöreä suorakulmio), ympyrä (Ellipsi) tai 15° kulmaan (Viiva / Kurvi) Piirrä Shift pohjassa
Viiva/Käyrä -työkalu
Vaihda alun tyyliä , (pilkku)
Vaihda viivan tyyliä . (piste)
Vaihda lopun tyyliä / (kauttaviiva)
Työkalujen pikanäppäimet

Huom:

Jos enemmän kuin yksi työkalu jakaa tietyn pikanäppäimen, sinun pitää painaa pikanäppäintä monta kertaa käydäksesi läpi kaikki työkalut mitkä ovat osoitettu tietylle pikanäppäimelle.

Suorakulmainen valinta S
Lassovalinta S
Ellipsi valinta S
Taikasauva S
Siirrä valintaa M
Muokkaa valintaa M
Suurennuskerroin Z
Panoroi (“käsi”) H
Täyttö F
Väriliukuma G
Sivellin B
Pyyhin E
Kynä P
Väripoiminta P
Kloonaus L
Uudelleen väritä R
Teksti T
Viiva / Kurvi O
Suorakulmio O
Pyöreä suorakulmio O
Ellipsi O
Vapaa muoto O
Tiedosto
Uusi Ctrl + N
Avaa Ctrl + O
Sulje Ctrl + W, tai Ctrl + F4
Tallenna Ctrl + S
Tallenna nimellä Ctrl + Shift + S
Tulosta Ctrl + P
Poistu Alt + F4, tai Alt + F ja X, tai Ctrl + W kun kuvia ei ole auki
Muokkaa
Kumoa Ctrl + Z
Uudelleen Ctrl + Y
Leikkaa Ctrl + X, tai Shift + Delete
Kopioi Ctrl + C, tai Ctrl + Insert
Liitä Ctrl + V, tai Shift + Insert
Liitä uuteen tasoon Ctrl + Shift + V
Liitä uuteen kuvaan Ctrl + Alt + V
Poista valittu alue Delete
Täytä valittu alue Backspace
Käännä valinta Ctrl + I
Valitse kaikki Ctrl + A
Poista valinta Ctrl + D
Kuva
Rajaa valintaan Ctrl + Shift + X
Muuta kokoa Ctrl + R
Pohjan koko Ctrl + Shift + R
Pyöritä 90° (myötäpäivään) Ctrl + G
Pyöritä 90° (vastapäivään) Ctrl + H
Pyöritä 180° Ctrl + J
Yhdistä tasot Ctrl + Shift + F
Tasot
Lisää uusi taso Ctrl + Shift + N
Poista taso Ctrl + Shift + Delete
Kahdenna taso Ctrl + Shift + D
Yhdistä taso alas Ctrl + M
Pyöritä / Lähennä Ctrl + Shift + Z
Tason ominaisuudet F4
Säädöt
Automaattinen taso Ctrl + Shift + L
Kirkkaus / Kontrasti Ctrl + Shift + C
Käyrät Ctrl + Shift + M
Mustavalkoinen Ctrl + Shift + G
Sävy / Värikylläisyys Ctrl + Shift + U
Invertoi värit Ctrl + Shift + I
Sävyala Ctrl + L
Seepia Ctrl + Shift + P
Tehosteet
Toista viimeisin tehoste Ctrl + F
Näytä
Lähennä sisään Ctrl + +
Loitonna ulos Ctrl + -
Lähennä ikkunaan Ctrl + B
Lähennä valintaan Ctrl + Shift + B
Oikea koko Ctrl + Shift + A
Ikkuna
Työkalut (aseta näkyvyys) F5
Historia (aseta näkyvyys) F6
Tasot (aseta näkyvyys) F7
Värit (aseta näkyvyys) F8
Näytä kuvalista Ctrl + Q
Seuraava välilehti Ctrl + Tab
Edellinen välilehti Ctrl + Shift + Tab
Ohje
Sisältö F1